Servicii SSM – PSI – Medicina Muncii

Compania noastră a luat naștere în anul 2018 și are sedii în București, România.

Oferim o gamă largă de servicii, înregistrări, modificări și închideri de firmă, gestionăm managementul cu Registrul Comerțului, întocmim dosare pentru avize și autorizații necesare pentru funcționarea unui SRL, înregistrare la OSIM, vă oferim consultanță în achiziționarea serviciilor profesionale de PSI/SSM, contabilitate, management, marketing, alte servicii conexe.

Servicii de  Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) – Protecția Muncii:

 • consultanţă şi asistenţă cu privire la aspecte din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • elaborarea instructinilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca.Pentru elaborarea acestora se va tine seama de particularitatile activitatii;
 • actualizarea tematicilor necesare instruirii a personalului atunci când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în instituţie;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei;
 • etc.

Lista completă a serviciilor

Instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • realizarea indeplinirii programului periodic de instruire/testare a personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • modificarea si suplimentarea tematicii anuale de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu planuri conspecte aferente,in cazul aparitiei de noi legislatii in domeniu, in cazul prelucrarii masurilor dispuse de organele de control care cu controlat unitatea pe linia respectarii legislatiei privind securitatea la locul de munca sau in cazul prelucrarii proceselor verbale de cercetare a accidentelor de munca;
 • Realizarea instructajului introductiv general si la locul de munca, in prima luna de angajare,pentru personalul nou incadrat sau temporar angajat si intocmirea fiselor de instrucatj pentru securitatea si protectia muncii:
  • Individuala conform anexei nr.11 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  • Colectiva conform anexei nr.12 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Lista completă a serviciilor

Întocmirea documentelor de evidență în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • Registrul tipizat (registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase etc.)
 • Cercetarea evenimentelor de munca, intocmirea documentelor aferente si comunicarea lor organelor de drept

Servicii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI):

 • Consilierea angajatorului-beneficiar privind necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul apărării împotriva incendiilor, conform normelor aferente în vigoare;
 • Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărae împotriva incendiilor pentru toate categoriile de personal;
 • Efectuarea instructajului introductiv general, instructaj specific locului de muncă, instructaj periodic, instructaj la reîntoarcerea la serviciu din concediu de maternitate şi testarea cunoştinţelor personalului nou angajat sau angajat temporar;
 • etc.

Lista completă a serviciilor

Servicii în domeniul situațiilor de urgență:

 • Consultanţă şi asistenţă cu privire la aspecte din domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situaţii de urgenţă;
 • Intocmirea, actualizarea permanenta si transmiterea catre Inspectoratul Situatiilor de Urgenta a listei cu substantele periculoase,clasificate potrivit legii,utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni prevazute de lege;
 • etc.

Lista completă a serviciilor

Tarife:

 • Servicii complete – de la 20 RON/salariat + TVA

NOTĂ:

 • Onorariul nu include serviciile către servicii conexe (dezinsecție/SSM/PSI/Medicina muncii etc.)
 • Anumite taxe variază în funcție de activitatea firmei, cât și de fiecare Primărie/Instituție

Bar Mar Consulting vă stă la dispoziție pentru orice alte informații referitoare serviciile financiar-contabile necesare companiei dvs.

Puteți să ne contactați la office@barmar-consulting.ro sau în secțiunea Contact.

Sună acum la (+40) 730 183 983 și află toate informațiile de care ai nevoie!