Societate cu răspundere limitată - debutant

12

mart.

Începând cu anul 2011, micii întreprinzători din România pot să-și înființeze o societate cu răspundere limitată – debutant (SRL – D).

O societate cu răspundere limitată – debutant poate fi înființată de către persoane fizice care nu au fost/sunt asociați și/sau administratori în alte societăți. Acest tip de societate poate fi însă înființată de persoane fizice care au avut alte tipuri de firme: PFA, II sau IF.

  SOLICITĂ UN APEL


   

  Motive pentru înființarea unui S.R.L. - D

  • Control deplin asupra firmei
  • Stabilirea propriului ritm de muncă
  • Liberul arbitru țn alegerea echipei și/sau angajaților
  • Mândria propriei afaceri

  Scurtă privire asupra pașilor de înființare SRL D

  • Timpul dvs.
  • Timpul nostru
  • Firma infiintata
  • Dezvoltare afacere

  Tarife înființare SRL D: de la 210 Ron

  • consultanță
  • rezervare denumire
  • redactare contract de comodat
  • redactare act constitutiv
  • completare formulare
  • depunere/ridicare/înmânare dosar

  Durata: 3-5 zile din momentul în care primim toate actele necesare din partea clientului

  Documente necesare înființare SRL D:

  • 3-5 variante pentru denumirea societății
  • copie BI/CI/Pașaport pentru asociat (asociați)/administrator(i)
  • copie contract spațiu – pentru locația unde se va afla sediul social
  • acord vecini și Asociație de Proprietari, dacă spațiul este la bloc
  • specimen semnătură – la notar
  • declarație de asociat unic și administrator – la notar
  • procură

   

  Bar Mar Consulting vă stă la dispoziție pentru orice alte informații referitoare la înființarea unei Societăți cu Răspundere Limitată pentru Debutanți SRL D

  Puteți să ne contactați la office@barmar-consulting.ro sau în secțiunea Contact.

  Pentru a fi beneficiar al programului, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 6/2011, întreprinzătorul debutant în afaceri este persoana fizică majoră care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  a) are capacitate juridică deplină de exercițiu;
  b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European;
  c) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  ordonanţei de urgenţă;
  d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, din care să rezulte  că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

   

  BarMar Consulting vă stă la dispoziție pentru orice informație referitoare la înființarea unui SRL D

  Puteți să ne contactați la office@barmar-consulting.ro sau în secțiunea Contact.

  Pentru înființarea unui SRL D, firma noastră percepe un tarif care începe de la 210 lei. Această sumă acoperă următoarele servicii:

  • consultanță
  • rezervare denumire
  • redactare contract de comodat
  • redactare act constitutiv
  • completare formulare
  • depunere/ridicare/înmânare dosar

  Bar Mar Consulting vă stă la dispoziție pentru orice alte informații referitoare la tarifele înființării unui SRL D

  Puteți să ne contactați la office@barmar-consulting.ro sau în secțiunea Contact.

  Despre Bar Mar Consulting

  Compania noastră a luat naștere în anul 2018 și are sedii în București, România.

  Oferim o gamă largă de servicii, înregistrări, modificări și închideri de firmă, gestionăm managementul cu Registrul Comerțului, întocmim dosare pentru avize și autorizații necesare pentru funcționarea unui SRL, înregistrare la OSIM, vă oferim consultanță în achiziționarea serviciilor profesionale de PSI/SSM, contabilitate, management, marketing, alte servicii conexe.

  Sună acum la (+40) 730 183 983 și află toate informațiile de care ai nevoie pentru înființare SRL D!