Înființări firme – Modificare obiect de activitate

Echipa noastră este pregătită să vă ofere suport în toate aspectele legate de modificarea obiectului de activitate al firmei dumneavoastră. Pentru informații suplimentare sau pentru a beneficia de serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați.

Pentru a modifica obiectul de activitate al firmei dvs., vă stăm la dispoziție cu servicii profesionale și consultanță specializată. Indiferent dacă doriți să schimbați activitatea principală, să extindeți sau să reduceți obiectul secundar de activitate, suntem aici pentru a vă ajuta.

Actele necesare pentru modificarea obiectului de activitate al firmei includ:

  1. Copii ale actelor de identitate ale asociaților și administratorilor
  2. Copie a certificatului de înregistrare

Serviciile noastre pentru modificarea obiectului de activitate al firmei includ:

  • Redactarea tuturor documentelor necesare pentru dosar, inclusiv decizia/hotărârea, actul constitutiv și declarația pe propria răspundere
  • Completarea formularelor corespunzătoare
  • Depunerea dosarului la Registrul Comerțului
  • Ridicarea actelor de la Registrul Comerțului
  • Consultanță gratuită pe parcursul întregului proces

Tariful pentru această operațiune de modificare a obiectului de activitate pornește de la 500 lei, la care se adaugă taxele ONRC ce încep de la 122 lei.

Durata estimată pentru finalizarea operațiunii de modificare a obiectului de activitate este de 4 zile lucrătoare, începând de la momentul în care ne furnizați toate actele semnate.

Informatii modificare obiect de activitate

Obiectul de activitate al societății este definit prin codul CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională), care oferă o structură clară a tuturor activităților economice. Activitatea principală, menționată în certificatul de înregistrare al firmei, reprezintă în mod obișnuit activitatea de bază sau cea care aduce cele mai mari venituri. În plus față de activitatea principală, societatea poate desfășura și alte activități incluse în obiectul secundar de activitate. Fiecare activitate individuală este asociată cu o clasă specifică din sistemul CAEN.

Este important să menționăm că societatea nu poate desfășura activități care nu sunt înscrise în actul constitutiv. De asemenea, codul CAEN trebuie să fie autorizat la Registrul Comerțului pentru a fi utilizat în mod legal. În acest scop, se eliberează un certificat constatator care atestă activitățile pentru care societatea este autorizată.

Echipa noastră de profesioniști este pregătită să vă susțină în procesul de modificare a obiectului de activitate al firmei dvs. Pentru informații suplimentare sau pentru a beneficia de serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați.

Conform legii 265/2022, autorizarea funcționării unei societăți se realizează prin înregistrarea în registrul comerțului a unei declarații-tip pe propria răspundere, însoțită de datele aferente. Această declarație implică asumarea responsabilității de către solicitant cu privire la legalitatea desfășurării tuturor activităților declarate în obiectul de activitate și îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea acestora. Autoritățile competente de protecția mediului sunt responsabile de autorizarea activităților cu impact semnificativ asupra mediului, la sediile lor. Procedura de autorizare și lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.

Pentru activitățile care necesită condiții speciale de autorizare sau notificare, autorizarea este realizată de autoritățile și instituțiile competente, conform procedurilor emise în acest sens, fie înainte, fie ulterior desfășurării activităților economice pentru care este necesară autorizația. În situația în care este necesară autorizarea sau notificarea, autoritățile și instituțiile publice implicate încheie protocoale de colaborare cu ONRC, pentru a transmite periodic lista codurilor CAEN care necesită condiții speciale de autorizare sau notificare, precum și profesioniștii care desfășoară aceste activități ca obiect de activitate principal sau secundar. În încheierea pronunțată de registrator, se specifică necesitatea obținerii acestor autorizații sau notificări, în vederea desfășurării legale a activității respective.

În momentul depunerii cererii de înregistrare în registrul comerțului, solicitantul trebuie să depună și o declarație-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare și desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sediile secundare sau, după caz, la terți. Activitățile de birou proprii ale firmei nu fac obiectul depunerii acestei declarații, conform art. 121 alin. (1). Declarația poate fi semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de către asociați, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă direct de activitățile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale. Aceasta trebuie să ateste că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfășoară toate activitățile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional și/sau la sediile secundare, după caz, la terți, cu îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii.

În situația în care se modifică obiectul de activitate, activitățile autorizate sau sediul social/profesional, sau se înființează noi sedii secundare, sau în cazul întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale sau a societăților care au desfășurat activitate de la înființare sau de la reluarea acesteia, solicitantul trebuie să depună la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului o nouă declarație-tip pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare, după caz, la terți. Această declarație trebuie să reflecte modificările intervenite și să ateste situația curentă pentru desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate. Oficiul registrului comerțului înregistrează depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare și desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terți, împreună cu datele conținute în declarație.

La încheierea registratorului, pentru sediul social/profesional și/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terți, oficiul registrului comerțului eliberează certificatul de înregistrare sau, după caz, de mențiuni, și un certificat constatator care atestă înregistrarea declarației menționate la alin. (1) și datele cuprinse în aceasta.
Acestea sunt principalele prevederi legale privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare și desfășurare a activității conform legii 265/2022.

Consultanta de specialitate

BARMAR CONSULTING este aici pentru a vă oferi informații și servicii în domeniul înființării de societăți cu răspundere limitată (SRL) și pentru înregistrarea de mențiuni la Registrul Comerțului. Putem să vă asistăm în procesul de schimbare a sediului social, efectuarea de modificări ale obiectului de activitate, deschiderea sau închiderea unui punct de lucru, cesionarea de părți sociale, numirea sau revocarea administratorului, suspendarea sau reluarea activității și radierea SRL-ului.

De asemenea, oferim servicii de înregistrare la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), obținere de Autorizații de Funcționare, colaborare cu DSV (Direcția Sanitară Veterinară), DSP (Direcția de Sănătate Publică) și ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență), precum și servicii de contabilitate și alte servicii conexe dedicate societăților comerciale.
Vă invităm să ne contactați pentru orice alte informații sau întrebări legate de aceste servicii.

Sună acum la (+40) 730 183 983 și află toate informațiile de care ai nevoie!