Compania Bar Mar Consulting vă prezintă procedurile pe care le poate realiza în relația cu Registrul Comerțului pentru afacerea dvs.

Proceduri

Actualizare date

Modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanţilor, administratorilor, etc.

Detalii

Cesiune firmă

Vânzarea societății comerciale sau de părți sociale din aceasta, implică înregistrarea unei mențiuni de cesiune la Oficiul Registrului Comertului.

Detalii

Deschidere punct de lucru

Procedura se realizează prin introducerea și înregistrarea mențiunii de deschidere punct de lucru la Registrul Comerțului privind înregistrarea și autorizarea punctelor de lucru.

Detalii

Închidere punct de lucru

Închiderea unui punct de lucru sau a unui sediu secundar se poate face în orice moment. Este obligatorie prezența asociatului / asociaților, ștampila și actele companiei (original si copie).

Detalii

Radiere obiect de activitate

Radierea unui obiect de activitate este echivalentă cu ștergerea unui cod CAEN din cadrul obiectului de activitate.

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților, ștampila și actele companiei (original si copie).

Detalii

Actualizare obiect de activitate

Actualizarea sau recodificarea obiectului de activitate se aplică companiilor care au coduri CAEN dinainte de 27 martie 2008 (Cod CAEN rev. 1).

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților și a actelor companiei (original si copie).

Detalii

Revocare/schimbare administrator

Revocarea sau schimbarea unui administrator se aplică companiilor cu mai mulți administratori.

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților, ștampila și actele companiei (original si copie).

Detalii

Modificare denumire firmă

Cesiunea unei companii, modificarea obiectului activității sau decizia asociaților sunt câteva din motivele modificării denumirii unei companii.

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților, ștampila și actele companiei (original si copie).

Detalii

Numire administrator

Numirea unui adminstrator se face prin înregistrarea unei mențiuni la Registrul Comerțului în raza căruia societatea își desfășoară activitatea.

Este obligatorie prezența asociatului/asociaților, ștampila și actele societății (în original și copie).

Detalii

Obținere cod EUID

Conform Legii nr. 152/2015 începând cu data de 7 iulie 2017, societățile comerciale, PFA-urile sau toate entitățile fără personalitate juridică din Romania vor adăuga pe lângă codul unic de identificare (CUI) și un identificator unic la nivel european (EUID).

Detalii

Prelungire durată de funcționare

Se impune în două situații: expirarea perioadei de înființare a companiei sau expirarea contractului aferent sediului social sau a punctului de lucru.

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților, ștampila și actele companiei (original si copie).

Detalii

Prelungire sediu social

Prelungirea sediului social al companiei se face prin înregistrarea unei mențiuni la Registrul Comerțului.

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților și a actelor companiei (original si copie).

Detalii

Extindere/reducere cod CAEN

Adăugarea sau ștergerea codurilor CAEN din obiectul de activitate a unei societăți.

Detalii

Modificare capital social

Majorarea sau reducerea capitalului social sunt acțiuni ce pot fi făcute din diverse motive.

Detalii

Modificare sediu social

Presupune înregistrarea unei mențiuni la ONRC. Este obligatorie prezența asociatului/asociaților, ștampila și actele companiei (original și copie).

Detalii

Modificare obiect de activitate

Presupune eliminarea unuia sau mai multor coduri CAEN și înlocuirea lor cu altele. Este obligatorie prezența asociatului/asociaților și a actelor societății (în original și copie).

Detalii

Suspendare/reluare activitate

Suspendarea sau reluarea activității companiei dvs. poate avea mai multe motive.

Este obligatorie prezența asociatului / asociaților și a actelor companiei (original si copie).

Detalii

Modificare date identificare PFA

Modificarea datelor de identificare ce aparțin fondatorului unui PFA.

Este obligatorie prezența fondatorului PFA.

Detalii